SWIM  WITH
GOLONG

EL AL

קבוצת השחייה של אלעל ELAL
קבוצת השחייה של אלעל ELAL הינה קבוצה של עובדי חברת אלעל ELAL.
הקבוצה הינה קבוצת השחייה הייצוגית המתחרה ומשתתפת בתחרויות שחייה במסגרת הליגה למקומות עבודה, וכן במספר תחרויות בינלאומיות.
קבוצות השחייה של אלעל ELAL כוללות שני אימוני שחייה קבוצתיים בשבוע, האימונים מתקיימים בבריכה, כל אימון כולל חימום קבוצתי משותף, תרגיל מכין (כמו לימוד טכניקה, תרגילי חיזוק ותרגילים יעודים המתאימים לתוכנית של האימון) באימון נחלק את הקבוצה לפי דרגות קושי ולפי קצבי ויכולות השחייה שלהם, בכל אימון נבצע תרגיל מרכזי (שלכל תרגיל יש מטרה ) ובסוף כל הקבוצה מבצעת שחרור משותף.
כל מתאמן בקבוצה מקבל תוכנית אימונים קבוצתית או אישית ייעודית לצורך עמידה במטרותיו באירוע בו יבחר לקחת חלק, הקבוצה הינו קבוצה תחרותית, שחייני הקבוצה הינם שחיינים תחרותיים המשתתפים בתחרויות ארציות, במקומות לליגה למקומות עבודה, במשחי מים פתוחים, וכן באליפויות בין לאומיות.


פרטים נוספים
* כל חבר בקבוצה חייב לשלוט בכל סגנונות השחייה.
* כל שחיין בקבוצה הינו חבר באיגוד השחייה.
* כל שחיין חייב להציג אישור רפואי אחת לשנה.
* בעקבות נגיף הקורונה הפעילות הופסקה עד להודעה חדשה

* הקבוצה הינה קבוצה סגורה של עובדי רשות שדות התעופה

לפרטים נוספים צרו קשר כאן

שיאי שחייני הקבוצה
* בקרוב...