SWIM  WITH
GOLONG

MASTERS

מאסטרס ספורטן פתח תקווה
קבוצות מאסטרס ספורטן פתח תקווה כוללות שני אימוני שחייה קבוצתיים בשבוע.
האימונים מתקיימים בספורטן פתח תקווה, כל אימון כולל חימום קבוצתי משותף, תרגיל מכין (כמו לימוד טכניקה, תרגילי חיזוק ותרגילים יעודים המתאימים לתוכנית האימון) באימון נחלק את הקבוצה לפי דרגות קושי ולפי דבוקות שלהם מטרות משותפות, בכל אימון נבצע תרגיל מרכזי (שלכל תרגיל יש מטרה ) ובסוף כל הקבוצה מבצעת שחרור משותף.
כל מתאמן בקבוצה יכול לקבל תוכנית אימונים קבוצתית או אישית יעודית לצורך עמידה במטרותיו באירוע בו יבחר לקחת חלק, הקבוצה הינו קבוצה תחרותית, שחייני הקבוצה הינם שחיינים תחרותיים המשתתפים בתחרויות ארציות, בליגה למקומות עבודה, במשחי מים פתוחים, וכן באליפויות בין לאומיות.
* כל חבר בקבוצה חייב לשלוט בכל סגנונות השחייה.
* כל שחיין בקבוצה הינו חבר באיגוד השחייה.
* כל שחיין חייב להציג אישור רפואי מעודכן אחת לשנה.

מערכת השעות
ראשון  20:30 - ספורטן פתח תקווה
רביעי 20:30 - ספורטן פתח תקווה


שיאי שחייני הקבוצה
* בקרוב....