RUN    WITH
GOLONG

1   ON   1

אימון אישי

המאמן האישי ינחה אתכם בדרך היעילה, הבריאה והנכונה בדרך ליעדים ולאתגרים העומדים בפניכם. המטרות יכולות להיות שבירת שיא אישי, הורדה במשקל, חיטוב הגוף, שיפור הכושר הגופני או פשוט חיים בריאים ומאושרים יותר.
בצוות המאמנים של GoLong נמנים מאמנים וספורטאים מנוסים ובעלי ידע רחב ומגוון.
 

ביחד עם מאמן תגדירו את המטרות שלכם ואת המתווה האופטימאלי בדרך להשגת מטרות אלו. מתווה זה ייקח בחשבון שקלול של אינפורמציה שיימסר על ידכם ואשר יעובד על ידי המאמן האישי. אינפורמציה זו תכלול סדרת בדיקות גופניות ואבחון פיזיולוגי וכן שיחה אישית שמטרתה היא הבנה טובה יותר של השאיפות והרצונות שלכם. בסיום השלב הראשון של עיבוד המידע הרפואי, הפיזיולוגי והאישי ירכיב המאמן האישי את תוכנית האימונים עבורכם. תוכנית האימון תעודכן מידי שבוע בהתאם להישגים ולהתקדמות האישית שלכם.
 

האימון האישי מבוסס על תהליך הנמשך מספר שבועות, חודשים במהלכו נבנה הקשר הבלתי אמצעי ביניכם ובין המאמן, קשר המבוסס על למידת היכולות הפסיכולוגיות והפיזיולוגיות שלכם והתאמת תוכנית האימונים למטרות שהגדרתם יחד.

תוכנית האימון האישי היא סדרה של 10 מפגשים בני שעה עם מאמן אישי והם כוללים פגישת היכרות, בנייה משותפת של עקרונות התוכנית וגיבוש מטרות התוכנית וכן אימוני ריצה משותפים.