RUN    WITH
GOLONG

REHOVOT

קבוצת רצי רחובות
קבוצת רצי רחובות כוללות שני מפגשים קבוצתיים בשבוע.
הריצות מתנהלות בעיר רחובות, כל אימון יכלול חימום קבוצתי משותף, תרגיל מכין (כמו לימוד טכניקה, תרגילי חיזוק ותרגילים יעודים המתאימים לתוכנית של האימון אותו היום) באימון נחלק את הקבוצה לפי דרגות קושי. 
כל מתאמן בקבוצה יכול לקבל תוכנית אימונים קבוצתית או אישית יעודית לצורך עמידה במטרותיו באירוע בו יבחר לקחת חלק, הקבוצה משתתפת במיטב אירועי הריצה בארץ ומתכוננת ליציאה למרתון בחו"ל. אנו שמים דגש על טכניקה, תזונה ומעקב אחר ההתקדמות של כל אחד ואחת מן הרצים.

מערכת השעות
ראשון  05:45 - פארק הגדול שכונת המדע
רביעי 05:45 - פארק הגדול שכונת המדע
שישי 06:00 - פארק  הגדול / מקום אחר


אירועים עתידיים
מרוצי מרתון תל אביב
מרוצי מרתון ירושלים
מרוץ הלילה של תל אביב
מרוץ ערד מצדה