GOLONG

קבוצת חובבי שחייה

הקבוצה מיועדת לכל מי שחיידק השחייה תפס אותו

מוזמנים אנשים שאוהבים לשחות, בכל הרמות ולכל המרחקים, בים, בבריכה או בנהר, איך שאוהבים

מטרת הקבוצה היא לעודד, לשתף בטיפים בתחום השחייה, לצרף מומחים בתחום הספורט והתזונה, לתמוך, להחכים, ללמוד ולהשתפר

בבקשה לשמור על נושא הקבוצה שחייה
קישור כאן