ULTRAMAN
W  I  T  H
GOLONG

מאז התחיל את דרכו בעולם הטריאתלון תמיד רצה להיות יותר מהיר, להיות ראשון על הפודיום ובאתגרים החדשים.
את עולם האולטרה איש ברזל הכיר אייל כבר בתחילת שנות ה 2000.
בשנת 2008 החליט אייל על קיום האולטרה איש ברזל הישראלי הראשון.
בנובמר 2010 יצא אייל לאתגר הגדול לבדו, עם ליווי צמוד למשימה המטורפת שלא נעשתה ע"י ישראלי בארץ ישראל לעולם.
המסע התחיל בריצה של 65 קמ' ממטולה ועד טבריה.
שחייה של 10 קמ' מטבריה לעין גב.
וסיום ברכיבה מעין גב ועד העיר הדרומית אילת עם מסלול מרתק של 405 קמ'
לאייל לקח 42 שעות לסיים מסע שכמעט היה רצוף לגמרי.